Välkommen Elin!

Jag heter Elin, studerar mitt tredje år på kandidatprogrammet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborgs Universitet och gör under oktober månad min praktik på Collaboratory Göteborg. Mitt mål med praktiken är att hitta nya arenor och synsätt för vad slöjd kan vara, vilket jag tror mig göra på Collaboratory. Genom att möta människor och verksamheter som ägnar sig åt skapande med samma värden som slöjden vill jag understryka att vi alla ägnar oss åt samma sak. Vi använder bara olika ord för det.
Jag började fascineras av slöjd eftersom jag märkte hur den hjälpte mig utveckla ett lösningsorienterat tänkande, gav mig egenmakt (empowerment) och en känsla av att kunna påverka mitt eget och andras varande. Genom att spinna mitt eget garn och sticka min egen tröja så gör jag mig oberoende av oetiska produktionsprocesser jag inte vill vara en del av. Genom att kunna tälja min egen sked så slipper jag köpa plastgrejer utvunna ur råolja som dessutom smälter sönder i min mat. Men sakta insåg jag även att Do it yourself kan tolkas på fler sätt. Gränsen mellan ”gör det själv” och ”gör det ensam” är hårfin. Under min utbildning har jag insett att slöjdande kan vara väldigt ensamt. Trots att det finns mässor, hemslöjdskonsulenter och marknader som försöker avhjälpa detta så kvarstår faktumet att du många gånger har din egen verkstad. Eller slöjdar hemma. Ensam. Sådan är traditionen.
Konceptet på Collaboratory har ännu inte hunnit färgats så mycket av tradition. Här talas om innovationsdesign på alla nivåer; inom skapande såväl som inom organisation. Collaboratory är en öppen plats, både fysiskt, virtuellt och mentalt. Det är ett koncept som slöjdvärlden kan lära sig mycket av. Jag tror starkt på ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan de människor som rör sig inom ramen för slöjd och de som finns inom making (om det nu är olika saker). Därför sökte jag praktik på Collaboratory. Jag hoppas lära mig mycket.
Kolla även in aktiviteterna som Elin planerar nu
Crafts night
https://www.facebook.com/events/290082517855090/?notif_t=plan_user_invited
Remap Alingsås
https://www.facebook.com/events/894326123918556/