JUNE 12 2019


12 juni 13.00-16.00 Från restaurang Friska Luft till Fika 3000

Följ med Arne Nilsson och Lasse Långström på en klubbrunda genom ett halvt sekel. Från sextiotalets gayklubbar till våra dagars queerklubbar.

Avgår från: Avenyn 18 kl. 13.00
Språk: Svenska 
Max antal: 25 personer, anmälan gör på eventbrite.com/e/fran-restaurang-friska-luft-till-fika-3000
Ta med: Du bör ta med dig en enkel matsäck och möjligheten att kunna åka kommunalt.

Aktiviteten genomförs i samarbete med Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg och SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images. 

Facebook event www.facebook.com/events/821028591601941/

Vetenskapsfestivalen är även värd för följande intressanta punkter:
12.15-13.00 Göteborgs konstmuseum
Queerlit – en databas för HBTQI-litteratur
Lär dig mer om projektet som syftar till att förbättra ämnesord och göra det enklare att hitta HBTQI-litteratur genom databasen Queerlit.  Med Jenny Bergenmar och Linda Börjesson.

13.15-14.00 Göteborgs konstmuseum
Vad säger forskningen om hbtq-personers hälsa och livsvillkor?
Under seminariet beskrivs forskningsläget kring orsakerna till att hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär. Med Richard Bränström.