Imagination Lab

Sam and Nils curated an Imagination Lab about the future of education and a bunch of guests also stopped by during the evening, like Ola who brought 2 of his method kits, thanks for a great evening!

 
 

Open design meeting for Learn Do Share 2015, plus game jams and more

We will have an open design meeting to plan the conference Learn Do Share Gothenburg 2015 on this coming Friday October 24th at 3pm at Collaboratory. Together with next years event there will be lots of things happening here at the film and games village. GoKinema, Global Game Jam, GAMERella, Electrodome and a big party, just like a Nordic SXSW.
Everyone is welcome to join and to make suggestions for the program, I will do my best to design the event to fit the needs of as many people and organisations as possible. There will not be any longer presentations, we will focus on effective planning, so if you are not already familiar with the concept please read about it beforehand.
http://www.gothenburg.diydays.com/
http://learndoshare.net/
Program October 24th
15.00 meet up
Open discussion
16.00 tour Gothenburg Film Studios & Collaboratory
Open discussion
17.00 mingle/afterwork
everyone is welcome to hang out after the meeting, playtest and show projects, and feel free to bring some snacks and drinks to share.
Any questions can be sent to info(at)storyarchitects.se
It is not necessary to sign up but it would be nice if you email and say that you will join, or if you use Facebook, please rsvp here
https://www.facebook.com/events/1504038243215998/?ref_dashboard_filter=calendar
 

Välkommen Elin!

Jag heter Elin, studerar mitt tredje år på kandidatprogrammet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborgs Universitet och gör under oktober månad min praktik på Collaboratory Göteborg. Mitt mål med praktiken är att hitta nya arenor och synsätt för vad slöjd kan vara, vilket jag tror mig göra på Collaboratory. Genom att möta människor och verksamheter som ägnar sig åt skapande med samma värden som slöjden vill jag understryka att vi alla ägnar oss åt samma sak. Vi använder bara olika ord för det.
Jag började fascineras av slöjd eftersom jag märkte hur den hjälpte mig utveckla ett lösningsorienterat tänkande, gav mig egenmakt (empowerment) och en känsla av att kunna påverka mitt eget och andras varande. Genom att spinna mitt eget garn och sticka min egen tröja så gör jag mig oberoende av oetiska produktionsprocesser jag inte vill vara en del av. Genom att kunna tälja min egen sked så slipper jag köpa plastgrejer utvunna ur råolja som dessutom smälter sönder i min mat. Men sakta insåg jag även att Do it yourself kan tolkas på fler sätt. Gränsen mellan ”gör det själv” och ”gör det ensam” är hårfin. Under min utbildning har jag insett att slöjdande kan vara väldigt ensamt. Trots att det finns mässor, hemslöjdskonsulenter och marknader som försöker avhjälpa detta så kvarstår faktumet att du många gånger har din egen verkstad. Eller slöjdar hemma. Ensam. Sådan är traditionen.
Konceptet på Collaboratory har ännu inte hunnit färgats så mycket av tradition. Här talas om innovationsdesign på alla nivåer; inom skapande såväl som inom organisation. Collaboratory är en öppen plats, både fysiskt, virtuellt och mentalt. Det är ett koncept som slöjdvärlden kan lära sig mycket av. Jag tror starkt på ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan de människor som rör sig inom ramen för slöjd och de som finns inom making (om det nu är olika saker). Därför sökte jag praktik på Collaboratory. Jag hoppas lära mig mycket.
Kolla även in aktiviteterna som Elin planerar nu
Crafts night
https://www.facebook.com/events/290082517855090/?notif_t=plan_user_invited
Remap Alingsås
https://www.facebook.com/events/894326123918556/
 

Extra yearly meeting

Sunday October 5 at 3.30 – 5 pm Collaboratory lokalförening vill have an extra yearly meeting to fill the board posts treasurer, secretary and ledamot.  After that we will talk about coming activities and other questions members have. Everyone who has paid a membership fee once or more in 2014 can attend and have voting right.
After the meeting anyone who wants can stay to talk further and fika. We will talk about the design of the workshops, organisation structure, and put together groups who will be responsible for different areas. We have some groups already. For example, if you have any thoughts or want to join a certain group talk to
lights in the space –  Mustafa
workshops and tools – Henrik
idea factory – Samantha, Ariana, Gunnar
feel free to add more areas by contacting Jasmine info(at)storyarchitects.se